PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

NOWA KSIĄŻKA O PROFILAKTYCE SPOŁECZNEJ. ZAPOWIEDŹ

 

 

 

Profilaktyka społeczna 

Kontekst rodzinny i szkolny

 
Redakcja: Karolina Kmiecik-Jusięga 

Praca podejmuje istotny temat roli szkoły i rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Temat ten jest szeroko opisany w literaturze przedmiotu, dlatego niełatwo jest dodać coś nowego i odkrywczego do bardzo dobrze zbadanego zagadnienia. Z tych powodów recenzowana monografia jest w dużym stopniu przykładem pracy, która popularyzuje i przybliża niezorientowanemu czytelnikowi zgromadzoną wiedzę. Niektóre nowe watki, takie jak filozoficzne rozważania nad rodzinnymi czynnikami chroniącymi lub zadania profilaktyki w kontekście nasilających się̨ w Europie ruchów migracyjnych, są jaskółkami nowych zagadnień.

Dr hab. Krzysztof Ostaszewski
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Praca poprzez podjęcie problematyki profilaktyki społecznej w specyficznym kontekście rodzinno-szkolnym, pomimo wielu opracowań dotyczących tego zagadnienia na gruncie pedagogiki społecznej i dziedzin pokrewnych, stanowi ważny element społecznej dyskusji i przesłankę do badań w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych. Tak rozumiana profilaktyka społeczna integruje działania rodziny i szkoły – jest próbą zbudowania zintegrowanego modelu profilaktyki społecznej angażującej te dwa najważniejsze środowiska wychowawcze w procesie wspierania rozwoju młodego pokolenia.

Dr hab. Ewa Wysocka, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach


Copyright © PROFILAKTYK.org