PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

Szkoła dla Rodziców

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SZKOY DLA RODZICÓW W ZIELONKACH!

Dla kogo?   

Dla RODZICÓW dzieci w każdym wieku, przyszłych RODZICÓW, „przyszywanych”, adopcyjnych, także dziadków zaangażowanych w wychowanie dzieci oraz wychowawców.

 Po co?

Żeby wzmacniać relacje z dzieckiem, wspierać je w rozwoju, samodzielności i samodyscyplinie, żeby skutecznie rozwiązywać konflikty oraz rozumieć naturę emocjonalną ludzi.

Kiedy? Ruszamy 29.01.2019, WE WOTREK, o godz. 16.00.

Jak długo? 10 spotkań

Forma: warsztaty, dyskusje, mini wykłady, ćwiczenia.

Aktywny absolwent Szkoły dla Rodziców: ZNA ODPOWIEDZI na pytania: Jak rozpoznawać emocje? Jak określać dziecku granice? Jak zachęcać dziecko do współpracy i samodzielności? Jak uczyć je odpowiedzialności? Czy karać dzieci? Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu etykietek? Jak mądrze chwalić dzieci?

 

Plan na 10 spotkań:

  1. Poznanie programu, integracja, kontrakt, oczekiwania, cechy dziecka, style wychowania.
  2. Granice w wychowaniu i relacjach rodzinnych.
  3. Emocje i uczucia dziecka.
  4. Emocje i uczucia rodziców.
  5. Współpraca z dzieckiem - czy jest możliwa i na jakich zasadach?
  6. Kary czy konsekwencje w wychowaniu.
  7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów w rodzinie.
  8. Zachęcanie do samodzielności i odpowiedzialności.
  9. Wpisywanie dzieci w rolę i uwalnianie od grania roli.
  10. Pochwały i nagrody.


Copyright © PROFILAKTYK.org