PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

O rozumieniu drugiego człowieka

 

Jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba  bycia zrozumianym. Nie spodziewamy się, że inni będą się z nami zgadzać, ani też niekoniecznie szukamy pochwały czy potwierdzenia. Byłoby to pewnie miłe, ale możemy się bez tego obejść, dopóki wiemy,

że jest ktoś, kto nas rozumie, kto wie, co czujemy

i docenia nasze prawdziwe intencje i działania.

Każdy potrzebuje zrozumienia żeby żyć!

Kiedy znajdujemy kogoś, kto szczerze i bezinteresowanie chce nas zrozumieć, taką twartą parę uszu, które są otwarte, by słuchać i serce, by rozumieć - to znaleźliśmy perłę. Jest to perła olbrzymiej wartości i zrobimy wszystko, by utrzymać i pielęgnować tę relację...

Dążmy do bycia taką perłą szczególnie dla swoich dzieci.

(na podst. T. Marshalla)


Copyright © PROFILAKTYK.org