PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

o samodzielności...

 

Miłość nie może być bojaźliwa.

Rodzice często mają zwyczaj trzymania dziecka pod kloszem albo wyręczania go. Nie jest to jednak miłość, ale zwykła zaborczość i wstrzymywanie rozwoju. Czy tak ograniczone dziecko będzie umiało zmagać się z życiem, jeśli wcześniej nie nauczyło się pokonywania trudności?

Nie uczyni tego, jeśli o wszystkim zawsze decydowali inni. 


Copyright © PROFILAKTYK.org