PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

Karolina Kmiecik-Jusięga

Karolina Kmiecik-Jusięga, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Nauk o Rodzinie Akademii Ignatianum w Krakowie (zobacz również Ośrodek Przetwarzania Informacji  –  Państwowy Instytut Badawczy).

Praktyka i doświadczenie pracy w: II Klinice Psychiatrycznej ŚAM w Tarnowskich Górach, świetlicy socjoterapeutycznej i Sądzie Rejonowym w Zabrzu, "Domu Nadziei" w Bytomiu, a ponad to na obozach harcerskich i integracyjnych dla dzieci i młodzieży, koloniach letnich i zimowych półkoloniach. Od 2015 roku doradztwo psychopedagogiczne w gminie Zielonki. Praca dydaktyczna i naukowa: w Katedrze Poradoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, WSPF Ignatianum, a obecnie w Akademii Ignatianum.

Ukończone studia magisterskie:

  • profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Uniwersytet Jagielloński, 2001, praca mgr pt.: Twórczość artystyczna uczestników wybranych subkultur młodzieżowych, (badania w grupach subkulturowych oraz analiza artzinów i fanzinów).
  • pedagogika ogólna, Uniwersytet Wrocławski, 2001, praca mgr pt.: Zarys dziejów narkomanii w kulturze europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce XIX i XX wieku.

Ukończone studia doktoranckie: 2006, praca doktorska pt.: DYSFUNKCJONALNOŚĆ KOMUNIKACJI WEWNĄTRZRODZINNEJ W ETIOLOGII NARKOMANII MŁODZIEŻY, (badania w Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT Z U").

Autorka alternatywnego projektu profilaktycznego "Hipporelaks" w Gliwicach (edukacja zdrowotna z gimnastyką, kontakt z koniem z elementami woltyżerki, nauka pływania).

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki w ramach zintegrowanego programu profilaktyki uzależnień behawioralnych "Cuder" oraz Fundacją ARCHEZJA http://archezja.com/karolina-kmiecik-jusiega/ .

Współtworzy Ogólnopolską Kampanię Profilaktyczno-Edukacyjną "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" https://autorytet.org . 

W podkrakowskich Zielonkach prowadzi Szkołę dla Rodziców, pracuje w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób w Kryzysie oraz angażuje się w działania kulturalne na terenie gminy, także jako przewodnicząca Koła Przyjaciół Brzozówki.

Inicjatorka i organizatorka cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych w Akademii Ignatianum, pt. "Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce".

Członkini Zespołu Pedagogiki Młodzieży oraz Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Autorka książek:

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/osoba/karolina-kmiecik-jusiega.htm
http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/szpaku.htm

http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/konteksty-resocjalizacji-i-readaptacji-spolecznej.htm

http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/profilaktyka-spoleczna.htm

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/profilaktyka-spoleczna.htm-0

http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/salezjanska-ars-educandi.htm-0

Współautorka m.in.:
http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/w-labiryncie-wychowania.htm

http://ekonomiczna24.osdw.pl/ksiazka/red-nauk-SYLWESTER-BEBAS-red-nauk-PAWEL-KOWALSKI/BEZPIECZENSTWO-W-WARUNKACH-ZMIAN-SPOLECZNYCH-CYWILIZACYJNYCH-I-KULTUROWYCH,ekonoI080JCY2

http://www.ibuk.pl/fiszka/1611/dziecko-w-swiecie-zabawy.html  s.453-466

http://cms.strona.gwsp.hostingasp.pl/pliki/Slajd101/WJOTAAS_04.pdf s.151-161

http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/salezjanska-ars-educandi.htm-0

 

 


Copyright © PROFILAKTYK.org