PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

III Konferencja z cyklu "Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce" 3 czerwca 2016 w IGNATIANUM

 

 
 
 
Akademia Ignatianum w Krakowie
 
Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Katedra Nauk o Rodzinie 
 
zapraszają 3 czerwca 2016 roku
 
na III ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”,
pod hasłem:
Profilaktyka dla rodziny - rodzina dla profilaktyki.
 
 
„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. 
Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, 
jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. 
Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć… 
Rodzina bierze początek w miłości 
 
( św. Jan Paweł II, List do Rodzin, 1994). 
 
 

Przez tysiąclecia najwyższą wartością systemów społecznych była rodzina, rozumiana jako jedyna prawdziwa wspólnota, „gniazdo”, „ołtarz” niezbywalnych funkcji, a zarazem więzi, spajających jej członków nie tylko wspólnym interesem, ale i wspólnym, jednoznacznym, jasnym i przejrzystym systemem wartości, trwałym i zorganizowanym współdziałaniem wzmacniającym poczucie przynależności, z jasno określonymi relacjami między dobrem i złem.

Dziś, w XXI wieku, w pędzącej lawinie zmian społeczno –kulturowo – ekonomiczno - politycznych, rodzina nie jest już przedstawiana jako najważniejsza wspólnota. Nie ma takiego wymiaru, znaczenia, nie jest głównym odnośnikiem dla ludzkiego bytu. Dodatkowo jest atakowana przez rozmaite gremia, autorytety i medialnych kreatorów życia społecznego, jako przestarzała forma współżycia ludzkiego. Dlatego należałoby zwrócić się ku rodzinie z refleksją nad jej dzisiejszymi zadaniami i funkcjami. Szczególnie w obliczu namnażania się problemów wychowawczych, rozwojowych oraz ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. 

Czy zatem rodzina, jako najważniejsza przestrzeń życia człowieka, winna być pierwszą i najważniejszą grupą docelową w działaniach profilaktycznych? Czy warto jeszcze walczyć o zaangażowanie rodziny w szkolną profilaktykę? Czy pracownicy szkół i rodziny mogą stanowić wspólny front przeciwko zagrożeniom, czy mogą być sprzymierzeńcami? Czy programy profilaktyczne skierowane do rodziców mają jakiś sens? Jakie są problemy związane z ich realizacją? Te i inne pytania wciąż budzą wiele emocji, refleksji, prowokują do dyskusji, ale także zachęcają do prowadzenia rzetelnych, profesjonalnych badań naukowych. 

Proponujemy zatem zwrócenie się w kierunku rodziny w obszarze profilaktyki społecznej. Zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w przedsięwzięciu, które zaowocuje nie tylko spotkaniem na konferencji, publikacją, ale mamy nadzieję, że otworzy kolejne tereny badawcze i pobudzi do dalszych debat. 

Tematyka naszej konferencji jest następująca:

  1. Teoretyczne i prawne podstawy profilaktyki społecznej skierowanej do rodziców.
  2. Profilaktyka dla rodziców w systemie oświaty. 
  3. Udział rodziców w szkolnych programach wychowawczych i Szkolnych Programach Profilaktyki. 
  4. Środowiskowe programy profilaktyczne dla rodziców - realizacja, ewaluacja, problemy związane z procesem badawczym.
  5. Problemy i możliwości związane z wdrażaniem innowacji profilaktycznych skierowanych do rodziców.
  6. Domowa profilaktyka jako wyzwanie dla systemu oświaty i pracy pedagoga.
  7. Kompetencje wychowawcy - profilaktyka w kontakcie z rodzicami w szkole i poza szkołą.
 
Kontakt z organizatorami konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
ZAPRASZAMY!
 
 
 
 
 
 


Copyright © PROFILAKTYK.org