PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

Publikacje

Karolina Kmiecik-Jusięga. Publikacje wybrane:

 

2019

Czy młodzi potrzebują autorytetów? Wnioski z Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnej ”Bądźmy poszukiwaczami autorytetu, K. Kmiecik - Jusięga, w: "PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W TEORII I PRAKTYCE". red. Z.Gasia, Lublin 2019

http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php/pwz/issue/view/143/showToc

Kampania profilaktyczno-edukacyjna jako forma profilaktyki uniwersalnej, na przykładzie Ogólnopolskiej Kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, K. Kmiecik-Jusięga, w: Studia Paedagigica Ignatiana, nr 3 (22), wyd Ignatianum, Kraków 2019

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/issue/view/1564/showToc

Wspólnota  Cenacolo, w: miesięcznik Wychowawca, nr 2 (310), 2019

http://wychowawca.pl/02-2019-stres/

 

2018

Szkoła Laboratorium Aleksandra Nalaskowskiego, czyli poza systemem, w: Studia Paedagogica Ignatiana, nr 2 (21), 2018, AIK, Kraków

Autorytet ojca jako potencjał w procesie wychowania i profilaktyki, w: Wychowawcza funkcja rodziny, red. W. Poleszak, wyd. WSEI, Lublin 2018

Wychowanie do wolności i odpowiedzialności, jako istotne ogniwo współczesnej profilaktyki społecznej, w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 6, 2018, APS, Warszawa 

Systemowość oddziaływań profilaktycznych i zarządzanie profilaktyką na poziomie środowiska lokalnego, w: Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży, pod red. Agnieszka Cybal - Michalska, Małgorzata Orłowska, Waldemar Segiet, WNA, WSB, Dąbrowa Górnicza 2018

 

2017

Profilaktyka społeczna. Kontekst rodzinny i szkolny, red. K. Kmiecik - Jusięga, wyd WAM, Kraków 2017

Miejsce rodziny w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, Karolina Kmiecik-Jusięga, w: Profilaktyka społeczna. Kontekst rodzinny i szkolny, red. K. Kmiecik-Jusięga, wyd WAM, Kraków 2017

W drodze do budowania modelu profilaktyki zintegrowanej. Postulaty współpracy środowisk szkolnych i rodzinnych w kontekście nowego systemu oświaty, Karolina Kmiecik - Jusięga, w: Profilaktyka społeczna. Kontekst rodzinny i szkolny, red. K. Kmiecik - Jusięga, wyd WAM, Kraków 2017

Standardy w profilaktyce społecznej. Relacja z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce” pod patronatem KNP PAN, K. Kmiecik - Jusięga, w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 10, 2017

Pedagogiczne konteksty profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w: Rodzina i szkoła wobec zachowań ryzykownych, red. M. Dubis, wyd. WSEI., Lublin, 2017

 

2016

 

Monografie pod redakcją:

1. Profilaktyka społeczna Kontekst teoretyczny i dobre praktyki, red. Karolina Kmiecik -Jusięga, Edyta Laurman - Jarząbek, wyd. WAM, Kraków 2016

2. Salezjańska ars educandi, red. Karolina Kmiecik-Jusięga, Bogdan Stańkowski, wyd. WAM, Kraków 2016

Artykuły:

1. KOMPETENCJE RODZICÓW W OBSZARZE ZAGROŻEŃ I CYBERZAGROŻEŃ DZIECI. IMPLIKACJE DLA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ, w: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej – teoria i praktyka, red. Ewy Golbik-Madej, Gliwice 2016.

2. Kompetencje współczesnego profilaktyka w perspektywie pedagogii św. Jana Bosko, w: SALEZJAŃSKA ARS EDUCANDI, red.Bogdan Stańkowski, Karolina Kmiecik-Jusięga, Kraków 2016.

3. Profilaktyka zintegrowana wyzwaniem dla społeczeństwa, w: Profilaktyka społeczna Kontekst teoretyczny i dobre praktyki, red. Karolina Kmiecik-Jusięga, Edyta Laurman-Jarząbek, Kraków 2016.

4. Etiologiczne teorie uzależnień w profilaktyce zachowań ryzykownych, w: Profilaktyka społeczna Kontekst teoretyczny i dobre praktyki, red. Karolina Kmiecik-Jusięga, Edyta Laurman-Jarząbek, Kraków 2016.

5. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej: Nowe wyzwania profilaktyki, Lublin 26-27.05.2016, w: Studia Pedagogica Ignatiana, 2016/1, vol.19, s. 277-280.

6. Sprawozdanie z Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z cyklu „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce”, Kraków 12 czerwca 2015 r. i 3 czerwca 2016 r, w: Resocjalizacja Polska nr 11, 2016.

2014

 1. Bezpieczeństwo w streetworkingu. Założenia i postulaty, w: Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, red. S. Bębas, P. Kowalski, Piotrków Trybunalski 2014.

 2. Festiwal Sacrosong w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1974- 1980, w: biuletyn pokonferencyjny, Przemyśl 2014

 3. Znaczenie wspólnoty w readaptacji społecznej osób uzależnionych od narkotyków, w: Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, redakcja naukowa: Karolina Kmiecik-Jusięga i Justyna Kusztal, wyd. WAM, Kraków 2014 

 4. Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, redakcja naukowa: Karolina Kmiecik-Jusięga i Justyna Kusztal, wyd. WAM, Kraków 2014 (274 s.) http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/konteksty-resocjalizacji-i-readaptacji-spolecznej.htm

2013

 1. Ksiądz Andrzej Szpak SDB – duszpasterz „niedostosowanych”, w: Remedium 2013, nr 2

 2. Streetworking cz.1, przegląd publikacji, w: Remedium 2013, nr 4

 3. Streetworking, cz. 2, Kompetencje streetworkera, w: Remedium 2013, nr 7/8

 4. Streetworking, cz. 3, Bezpieczeństwo streetworkera, w: Remedium 2013, nr 11

 5. „Internetowa przestrzeń subkultur młodzieżowych w kontekście wychowania”, w: W labiryncie wychowania, red. Monika Szpringer, Bogdan Stańkowski, wyd. WAM, Kraków, 2013; http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/w-labiryncie-wychowania.htm

 6. „Szpaku. Metody pracy ks. Andrzeja Szpaka z Młodzieżą Różnych Dróg”, wy. WAM, Kraków, 2013, ss.308; http://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/szpaku.htm

2012

 1. „Współuzależnienie”, w: miesięcznik Remedium 2012, nr 2

 2. „Jak żyć bez matki”, w: Remedium 2012, nr 4

 3. „Metamorfozy rodziców w procesie leczenia narkomanii”, w: Remedium 2012, nr 4

 4. „Wzory niepokory”, w: Remedium 2012, nr 6

 5. „Wiktymologia, czyli jak nie stać się ofiarą”, w: Remedium 2012, nr 7/8

 6. „Kobiece spojrzenie na ojcostwo”, w: Remedium 2012, nr 9

 7. „Upośledzone macierzyństwo”, w: Remedium 2012, nr 11

 8. „Rodzinna komunikacja w perspektywie postaw rodzicielskich”, w: Horyzonty Wychowania 2012, nr 11 (21)

2011

 1. „Wychowanie dzieci w związkach homoseksualnych- kilka refleksji”, w: miesięcznik Remedium 2011, nr 12, s.28-29

 2. „Dziecko w świecie koni. Pedagogiczny aspekt kontaktu z koniem”, w: Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, T.2, red. U. Szuścik. B. Oelszlaeger, Cieszyn 2011

 3. „Uczeń w subkulturze”, w: miesięcznik Remedium 2011, nr 07-08, s.20-22

2009

 1.  „Znaczenie zabawy w zajęciach hipoterapeutycznych”, w: „Dziecko w świecie zabawy”, red. B. Dymara, wyd. Impuls, Kraków 2009


Copyright © PROFILAKTYK.org