PROFILAKTYK.ORG

Karolina Kmiecik-Jusięga

Czym jest kryzys?

 

 

"Kryzys jest pewnym sposobem spostrzegania jakiegoś zdarzenia lub sytuacji jako niemożliwej do wytrzymania trudności, która przekracza zasoby i mechanizmy radzenia sobie osoby".

(B.E. Gilliland i R.K. James)

"Kryzys jest przejściowym stanem nierównowagi wewnętrznej, wywołany przez krytyczne wydarzenie bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć".

(W. Badura-Madej)

 

Patrząc na kryzys musimy zawsze dostrzec dwa aspekty: wydarzenie/sytuację, która przyczynia się do przeżywanego kryzysu oraz reakcję osoby, która ulega tej sytuacji czy wydarzeniu.

Istotą kryzysu bowiem nie jest owo wydarzenie czy sytuacja, ale PRZEŻYWANIE jej. Dlatego możemy optymistycznie spojrzeć na kryzys, bowiem jego doświadczanie, przeżywanie zależy w dużej mierze od nas samych. MAMY WPŁYW na to w jaki sposób reagujemy na przykre, smutne, tragiczne wydarzenia w naszym życiu.

 


Copyright © PROFILAKTYK.org